FE_Banner_View

  Image

   

  SmartContract Phần mềm Quản lý hợp đồng – Hài Hòa(05/03/2015)
  Phần mềm Quản lý hợp đồng SmartContract hỗ trợ việc lập kế hoạch và quản lý hợp đồng xây lắp.  Đối tượng sử dụng

  - Cán bộ của ban quản lý dự án thực hiện công tác quản lý gói thầu xây lắp.
  - Cán bộ của nhà thầu thực hiện công tác quản lý gói thầu xây lắp.
  - Tư vấn giám sát.

  Chức năng chính

   

  • Lập kế hoạch
  - Lập kế hoạch thực hiện hợp đồng, gói thầu;
  - Tạo mục tiêu và các mốc tiến độ hoàn thành của hợp đồng.
  - Lập kế hoạch nghiệm thu;
  - Lập kế hoạch thanh toán;
  - Quản lý phát sinh qua quá trình thực hiện.

  • Điều hành
  - Điều hành theo mục tiêu;
  - Quản lý tình hình thực hiện của hợp đồng qua các biên bản nghiệm thu;
  - Hỗ trợ nhắc việc, tạo ghi nhớ thông qua hệ thống lịch biểu đa dạng.

  • Tài chính
  - Quản lý các lần thành toán theo biên bản nghiệm thu;
  - Lập hồ sơ quyết toán.

  • Kiểm soát
  - Kiếm soát tiến độ;
  - Kiểm soát công tác nghiệm thu và thanh quyết toán.

  • Tích hợp và đồng bộ dữ liệu với hệ thống thông tin SmartPLM.  Nguồn: http://www.harmonysoft.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blogn&id=81&Itemid=477

  Quay trở lại
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  14oC

  Độ ẩm: 63%

  Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 04:00:00
  ngày 2019-01-22