FE_Banner_View

  Image

   

  SmartBuild Enterprise Hệ thống thông tin quản lý dự án cho nhà thầu –Hài Hòa(05/03/2015)
  Hệ thống thông tin quản lý dự án cho nhà thầu SmartBuild Enterprise là hệ thống tích hợp thông tin quản lý dự án dành riêng cho nhà thầu, được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (cloud computing), nhằm tạo lập và hỗ trợ môi trường làm việc cộng tác, tạo cơ sở cho việc quản lý và điều hành quá trình thi công công trình linh hoạt, chủ động về mặt tiến độ, chi phí, dự toán, hợp đồng.

  Đối tượng sử dụng

  Doanh nghiệp nhà thầu.

  Cấu tạo giải pháp

  Giải pháp gồm Server, các phần mềm và các file hồ sơ dự án, kết nối với nhau thông qua môi trường LAN/Internet. Server đóng vai trò là kho dữ liệu tập trung. Dữ liệu gồm các file đầu ra được đẩy lên trực tiếp từ các phần mềm SmartCE, SmartBid, SmartContract, SmartBuild, SmartBuild Finance, SmartBuild Supply hoặc các file Word/Excel của dự án sau khi chuẩn hóa. Từ cơ sở dữ liệu dự án trên Server, dữ liệu được phân tích, tổng hợp và tạo báo cáo cho bộ phận quản lý theo yêu cầu. Thông tin tổng hợp phân tích và các báo cáo được hiển thị qua giao diện Web hoặc giao diện Mobile.

  Chức năng chính

  - Tổng hợp thông tin dự án nhờ tập trung dữ liệu;
  - Quản lý chế độ báo cáo;
  - Quản lý hồ sơ dự án;
  - Tổng hợp tiến độ dự án trên công trường ;
  - Tổng hợp tình hình thanh quyết toán;
  - Quản lý và điều phối vật tư;
  - Quản lý và điều phối tài chính.

  Nguồn: http://www.harmonysoft.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blogn&id=92&Itemid=478

  Quay trở lại
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  14oC

  Độ ẩm: 63%

  Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 04:00:00
  ngày 2019-01-22