FE_Banner_View

  Image

   

  SmartBuild Phần mềm quản lý thi công – Hài Hòa(05/03/2015)
  Phần mềm quản lý dự án thi công SmartBuild dành cho các nhà thầu xây dựng, với mục tiêu chính quản lý dự án trên công trường với tính năng hỗ trợ trực tiếp cho công việc hàng ngày của chỉ huy trưởng công trường và kỹ sư quản lý dự án thi công.


  Đối tượng sử dụng

  Chỉ huy trưởng công trường, kỹ sư quản lý dự án.

  Chức năng chính

   

  • Lập kế hoạch dự án
  - Lập danh mục các công việc cần thực hiện;1
  - Dự toán nguồn lực;
  - Lập bảng giá;
  - Lập kế hoạch tiến độ;
  - Lập kế hoạch sử dụng hồ sơ tài liệu.

  • Lập kế hoạch thi công chi tiết
  - Lập kế hoạch chi tiết cho công tác thi công;
  - Lập đơn giao khoán;
  - Tạo hợp đồng khoán.

  • Lập kế hoạch cung ứng nguồn lực
  - Lập kế hoạch đặt hàng, nhập hàng, xuất hàng vật tư;
  - Lập kế hoạch điều động nhân công, máy móc;
  - Quản lý kho công trường.

  • Điều hành
  - Điều hành quá trình khởi công, kết thúc thực tế công việc;
  - Điều hành tình hình thực hiện đơn giao khoán;
  - Cập nhật tiến độ;
  - Lập biên bản nghiệm thu chất lượng, biên bản nghiệm thu khối lượng và báo cáo sản lượng công việc;
  - Nhật ký thi công.

  • Kiểm soát
  - Kiểm soát công trường về tiến độ, chi phí, theo mục tiêu.

  Nguồn: http://www.harmonysoft.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blogn&id=82&Itemid=481

  Quay trở lại
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  14oC

  Độ ẩm: 63%

  Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 04:30:00
  ngày 2019-01-22