FE_Banner_View

  Image

   

  Hệ thống Quản lý thu nợ Thuế - FPT(11/03/2015)
  Hệ thống Quản lý thu nợ Thuế hỗ trợ cán bộ thu nợ cấp Cục Thuế và Chi cục Thuế thực hiện công tác quản lý và đôn đốc thu nợ thuế doanh nghiệp và hộ cá thể hoạt động trên địa bàn.


  Chức năng:

  ·         Phân công, phân loại nợ thuế.

  ·         Cho phép thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ từ nhắc nhở đến cưỡng chế, tính phạt nộp chậm.

  ·         Tra cứu lịch sử nợ thuế.

  ·         Tổng hợp báo cáo liên quan đến tình hình nợ thuế.

  Lợi ích:

  ·         Hỗ trợ tối đa cho cán bộ thu nợ trong công tác quản lý nợ (trước khi triển khai hệ thống, công tác này được thực hiện bằng tay).

  ·         Tổng hợp được số nợ và tình trạng nợ trên địa bàn giúp lãnh đạo cơ quan Thuế ra quyết định nhanh chóng.

  ·         Tập trung được số liệu nợ trên toàn quốc (63 Cục Thuế), giúp Tổng cục Thuế tổng hợp được báo cáo nợ toàn quốc.

  Khách hàng:

  ·         Tổng Cục Thuế Việt Nam

  ·         63 Cục Thuế

  ·         43 Chi cục Thuế (sắp tới là 700 Chi cục Thuế)

  Nguồn: Tổng Cục Thuế Việt Nam 63 Cục Thuế 43 Chi cục Thuế (sắp tới là 700 Chi cục Thuế)

  Quay trở lại
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  14oC

  Độ ẩm: 63%

  Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 05:00:00
  ngày 2019-01-22