FE_Banner_View

  FE_TypicalOptionAll_View

  STT Sản phẩm - dịch vụ Tên sản phẩm - dịch vụ Đơn vị cung cấp
  1
  PHẦN MỀM Quản lý quan hệ khách hàng - Bravo Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
  2
  PHẦN MỀM Kế toán Vốn bằng tiền - Bravo Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
  3
  PHẦN MỀM SmartBuild Phần mềm quản lý thi công – Hài Hòa Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa
  4
  PHẦN MỀM SmartBuild Enterprise Hệ thống thông tin quản lý dự án cho nhà thầu –Hài Hòa Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa
  5
  PHẦN MỀM SmartContract Phần mềm Quản lý hợp đồng – Hài Hòa Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa
  6
  PHẦN MỀM SmartCPM Phần mềm Quản lý dự án – Hài Hòa Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa
  7
  PHẦN MỀM SmartIPM Phần mềm Quản lý kế hoạch đầu tư – Hài Hòa Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa
  8
  PHẦN MỀM Phần mềm quản lý khách hàng DTH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTH VÀ GIẢI PHÁP SỐ
  9
  PHẦN MỀM Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính HCSN MISA Mimosa.NET X1 2014 Công ty CP Misa
  10
  PHẦN MỀM Phần mềm Quản lý giáo dục Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam
  11
  PHẦN MỀM Phần mềm kế toán Thi hành án MISA Panda.NET 2011 Công ty CP Misa
  12
  PHẦN MỀM Phần mềm tạo lập và quản lý Website trên mạng Internet Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam
  13
  PHẦN CỨNG Thiết bị truyền dẫn quang - VOM Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
  14
  PHẦN CỨNG Thiết bị điều khiển AMC Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
  15
  PHẦN MỀM Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp BUCA CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA
  16
  PHẦN MỀM Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTH VÀ GIẢI PHÁP SỐ
  17
  PHẦN MỀM Phần mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET 2015 Công ty CP Misa
  18
  SP, DV NỘI DUNG SỐ Dịch vụ cung cấp nhạc chuông chờ cho điện thoại trên mạng viễn thông di động
  19
  PHẦN MỀM Hệ thống mô phỏng dạy lái xe ô tô
  20
  PHẦN MỀM Cổng nội dung giáo dục trực tuyến ViettelStudy.vn
  21
  PHẦN MỀM Giải pháp Phần mềm đào tạo trực tuyến, PROVIEW E-Learning 3.0™ CÔNG TY CỔ PHẦN PROVIEW
  22
  PHẦN MỀM Hệ thống đào tạo trực tuyến - E-Learning
  23
  PHẦN MỀM Phần mềm quản lý phân xưởng Công ty Điện toán và Truyền số liệu - VDC
  24
  PHẦN MỀM Phần mềm hệ thống thông tin quản lý điều hành – MIS Công ty Điện toán và Truyền số liệu - VDC
  25
  PHẦN MỀM Dịch vụ hội nghị truyền hình trực tuyến – Mega Vmeeting Công ty Điện toán và Truyền số liệu - VDC
  Danh sách có 25/39 sản phẩm - dịch vụ.
  Hiển thị sản phẩm - dịch vụ/1 trang
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  14oC

  Độ ẩm: 63%

  Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 04:00:00
  ngày 2019-01-22