STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
07/2017/QH14 19/06/2017 Luật chuyển giao công nghệ
2
04/2017/QH14 12/06/2017 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
3
86/KH-UBND 14/04/2017 Kế hoạch phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017
4
187/KH-UBND 06/10/2016 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020
5
108/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
6
17/2016/TT-BTTTT 28/06/2016 Thông tư quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
7
12/2016/TTLT-BKHCN_BTC 28/06/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
8
107/2016/QH13 06/04/2016 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
9
Dự thảo Đề án Khu công viên PM và NDS trọng điểm của TP Hà Nội 06/01/2016 Dự thảo Đề án Khu công viên PM và NDS trọng điểm của TP Hà Nội
10
1833/QĐ-BTTTT 29/10/2015 Điều tra ứng dụng máy tính và Internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2015
11
102/KH-UBND 23/04/2015 Kế hoạch phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin trên Thành phố Hà Nội năm 2015
12
26/NQ-CP 15/04/2015 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
13
392/QĐ-TTg 27/03/2015 Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025
14
1229/QĐ-UBND 23/03/2015 Về việc tổ chức lại Ban quản lý Cụm tiểu thủ Công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu giấy thành Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy
15
47/2014/TT-BCT 05/12/2014 Quản lý website thương mại điện tử
16
20/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
17
184/2014/TT-BTC 01/12/2014 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước
18
17/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
19
66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
20
16/2014/TT-BTTTT 18/11/2014 Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm
21
09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
22
04/2014/TTLT-BKHDT-BTC 13/08/2014 Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
23
19/2014/TT-NHNN 11/08/2014 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
24
689/QĐ-TTg 11/05/2014 Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020
25
58/KH-UBND 14/03/2014 Kế hoạch triển khai hoạt động Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy năm 2014
Danh sách có 25/71 văn bản.
Hiển thị Văn bản/1 trang
Dự báo thời tiết
Thành phố:

14oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:00:00
ngày 2019-01-22